Framtiden : tidskrift för fosterländsk odling

Publicerad: Stockholm, 1868-1877
LIBRIS