Jurnal uti vetenskaperne, sköna konsterna och antiken. Utgiven af Carl Iser. Första häftet.

Publicerad: Norrköping 1806. Ad. Fr. Raams enka. 1806
LIBRIS